" Изграждаме коректни, открити и устойчиви отношения с клиентите "
"Грижим се за интересите на всеки наш клиент и партньор"
"Стремим се да повишаваме броя и качеството на всички услуги, които предлагаме ежедневно"
"Вярваме, че добрите решения могат да се реализират в бързи срокове"
"Работим заедно с нашите клиенти и за нашите клиенти предлагайки качествени, актуални и адекватни услуги"

Форест Прим ООД е българска компания създадена вписана в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 204393688, като Дружество с ограничена отговорност и е с предмет на дейност управление и експлоатация на заведения за обществено хранене и туристически обекти, ресторантьорство и хотелиерство.

Бизнес философията на Форест Прим ООД се основава на ясна инвестиционна политика в областта на услугите в ресторантьорството, хотелиерството и туризма. Компанията се занимава със създаването и управлението на обекти като ресторанти, барове и хотели. Фирмата работи изцяло в синхронизация с правната уредба, законовия регламент на Република България и изискванията на ЕС.

Форест Прим ООД е създадена в условията на динамична пазарна среда и висока конкуренция в своя бранш, но се стреми да предлага качествени, актуални и най-вече адекватни услуги на клиентите си. Мениджмънтът на Форест Прим ООД професионално класира и борави с информация за параметрите на  националния и регионалния пазар в областта на обектите за развлечения и отдих, като се стреми ежедневно да повишава нивото и качеството на услугите си.

Форест Прим ООД е Администратор на лични данни , вписан под № 426263 в регистъра на Администраторите на лични данни воден от Комисията за защита на личните данни.

Удостоверение от Комисията за защита на личните данни

Ние от Форест Прим ООД се стремим да работим заедно с нашите клиенти и за нашите клиенти, изграждайки коректни, открити, дългосрочни и устойчиви отношения ! Основен принцип в дейността ни е да се грижим за интересите на всеки наш клиент и партньор и вярваме, че добрите решения и услуги могат да се реализират в бързи срокове и високо качество.